Өсімдіктер карантині бөлімі

Бөлім бағыты

Мемлекеттің өсімдік ресурстарын қорғауға және Қазақстанда қалыптасқан карантиндік объектілер мен басқа да аса қауіпті өсімдік зиянкестерінің таралуына жол бермеуге бағытталған шараларды сақтау және насихаттау.

Миссиясы

Карантиндік зиянкестердің таралуын бақылау: патогендер, зиянкестер және арамшөптер.

Стратегиялық бағыты

 

 • Өсімдіктер карантині жөніндегі халықаралық ғылыми-зерттеу жобалары мен семинарларға қатысу;
 • Мониторингтің заманауи агротехнологияларын, ГАЖ – технологияларды, позициялаудың жаһандық жүйелерін (GPS, ГЛОНАСС) және басқа да компьютерлік бағдарламаларды пайдалана отырып, егжей-тегжейлі есептер мен қашықтықтан әдістерді пайдалана отырып, қызметті әдістемелік қамтамасыз ету;
 • Карантиндік организмдер болжамының әртүрлі нысандарын әзірлеу және енгізу;
 • Халықаралық ғылыми байланыстарды нығайту және карантиндік организмдердің фитосанитариялық мониторингінің ұлттық жүйесін интеграциялау;
 • Қазақстандық мүдделерді ескере отырып, фитосанитариялық шаралар бойынша халықаралық стандарттарды әзірлеу, енгізу және қабылдау процесіне қатысу;
 • Карантиндік зиянды организмдерді диагностикалау және сәйкестендіру үшін ғылыми-әдістемелік материалмен уақтылы қамтамасыз ету;
 • Зиянды организмдерді анықтау мен сәйкестендірудің жаңа әдістемелерін, сондай-ақ әлемнің озық елдерінде қолданылатын олармен күресу әдістерін қолдану бойынша әлемдік тәжірибені пайдалану және практикалық дағдыларды алу;
 • Өсімдіктер карантині саласында тәжірибе алмасу, Кеден одағына, ТМД – ға қатысушы мемлекеттердің, өсімдіктер карантині және оларды қорғау жөніндегі Еуропалық ұйымға (ЕОКЗР)мүше елдердің карантиндік фитосанитариялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі бірлескен міндеттерді шешу;
 • Карантинді объектілерді жедел диагностикалау үшін зертханаларды жаңғырту, қажетті материалдармен және жабдықтармен жабдықтау;
 • Карантин субъектілері арасында өсімдіктер карантині саласындағы білімді тарату (карантин қызметі, аумақтық инспекция, аграрлық ЖОО оқытушылары)
  Институтқа фитосанитариялық талдау (ФТ) жүргізуге мүмкіндік беретін нормативтік актілерді жасау – (карантиндік объектілерді айқындау мақсатында биологиялық, ғылыми және экономикалық деректерді зерделеу, зерттеу және бағалау).

Қызметкерлер

защита растенийӨсімдік карантині бөлімінің меңгерушісі

Қызметі

1. Қазақ Ұлттық Аграрлық Зерттеу Университеті-Қазақ Аграрлық Университетінің Студенті

2. Аспирантура-Қазақ жеміс және жүзім шаруашылығы ҒЗИ

3. Ғылыми қызметкер – Қазақ өсімдіктерді қорғау және карантин ҒЗИ

4. Аға ғылыми қызметкер – Қазақ өсімдіктерді қорғау және карантин ҒЗИ

5. Докторантура – Қазақ өсімдіктерді қорғау және карантин ҒЗИ

6. Жетекші техникалық маман – «Сингента Қазақстан»ЖШС. Техникалық маркетинг бөлімі

7. Жетекші ғылыми қызметкер – Қазақ өсімдіктерді қорғау және карантин ҒЗИ

8. Өсімдіктер карантині бөлімінің меңгерушісі – Қазақ өсімдіктерді қорғау және карантин ҒЗИ

Ғылыми қызығушылықтары

Бақшаны қорғаудың интеграцияланған жүйесі, органикалық көгалдандыру, жемістерді сақтау

Ағымдағы жобалар

«Сақтаудың әртүрлі тәсілдері кезінде шығындарды азайту мақсатында а/ш шикізаты мен қайта өңдеу өнімдері сапасының сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі технологияны әзірлеу».
«Өңірлердің ерекшелігін, цифрландыру мен экспортты ескере отырып, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру бойынша органикалық ауыл шаруашылығын жүргізу технологияларын әзірлеу».

Негізгі Жарияланымдар

Темрешев Избасар Исатаевич, Копжасаров Бакыт Кенжекожаевич, Бекназарова Зибаш Бердикуловна, Исина Жанна Магжановна, Сарбасова Айгуль. К вопросу расселения и биологии побеговьюна почкового Blastesthia turionella (Lepidoptera, Tortricidae) в Алматинской области. SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD: CHALLENGES OF THE XXI CENTURY». Нур-Султан, Казахстан, Сентябрь, 2021 Материалы IX Международной научно-практической конференции «Наука и образование в современном мире, Вызовы XXI века». Сельскохозяйственные науки.

 1. Защита плодовых культур в первой половине вегетации. Журнал «Мир Сингента», 2016 г. , №2 с. 17
 2. Защита плодовых культур во второй половине вегетации. Журнал «Мир Сингента», 2016 г. , №3 с. 24
 3. Койшибаев М.К., Каирова Г.Н., Исина Ж.М. Этиология плодовых гнилей на юго-востоке Казахстана Материалы международной конференции «Проблемы стабилизации и развития сельского хозяйства. Алматы, 2000, с 146-149
 4. Исина Ж.М. Испытание фунгицидов против монилиозна яблони. Материалы конференции «Научные основы развития сельского хозяйства». Ташкент, 2007. с. 183-184

Жетекші ғылыми қызметкерзащита растений

Қызметі

1963-өсімдіктерді қорғау жөніндегі ғалым агроном; өсімдіктерді қорғау мамандығы бойынша П № 699048 үздік диплом; Қазақ мемлекеттік ауыл шаруашылығы институты, Алматы.

1963-2000 ХҒС, ҰШЖ, ЖҒС, фитосанитарлық диагностика және болжамдар зертханасының меңгерушісі, энтомология және болжамдар бөлімінің меңгерушісі; ҚазОРҒЗИ; Рахат кенті, Алматы.

1972-биология ғылымдарының кандидаты; КСРО Жоғары және орта арнайы білім министрлігінің Ғылым МБА №016085/ ЖАК дипломы, Мәскеу.

1977-аға ғылыми қызметкер; КСРО Министрлер Кеңесі жанындағы СН №008081/ ЖАК аға ғылыми қызметкерінің аттестаты, Мәскеу.

1996-биология ғылымдарының докторы; Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинеті жанындағы FD №0000431/ ЖАК биология ғылымдарының докторы дипломы.

1996-Доцент (қоса атқарушы), мемлекеттік университет. Абай, Алматы.

1998 – ҚР Ауыл шаруашылығы ғылымдары академиясының корреспондент-мүшесі; № 55 диплом / академияның академиктері мен корреспондент – мүшелерінің жалпы жиналысында сайланды.

2000-2006-ҚР АШМ «Фитосанитария» РМК бас директорының бірінші орынбасары. Астана қаласы.

2000-2006-профессор (бірлескен).); Каз. аграрлық университеті. С. Сейфуллин атындағы қазату, Астана қаласы.

2003-Қазақ аграрлық университетінің профессоры. С. Сейфуллин атындағы Қазақ аграрлық университеті Ғылыми кеңесінің шешімі/ № 19 аттестат. С. Сейфуллин 13.02.2003 ж.

2006-2021-профессор; ҚазАТУ.С. Сейфуллин, Астана қ. / Нұр-сұлтан.

2008-Директор (қоса атқарушы), «Тұран-Профи» Халықаралық академиясы жанындағы АӨК дамыту және бәсекеге қабілеттілігіне жәрдемдесу орталығы, Астана қаласы.

2013-2021-Директор (қоса атқарушы); Фитосанитарлық мониторинг, өсімдіктерді қорғау және карантин ғылыми-инновациялық орталығы/ ҚазАТУ им.С. Сейфуллин, Астана / Нұр-Сұлтан.

2015 – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы ғылымдары Академиясының толық мүшесі-академигі; диплом № 0175/ Академия мүшелерінің жалпы жиналысында 11.07.2015 ж. сайланды.

2021-бас ғылыми қызметкер; Жазкен Жиембаев атындағы Қазақ өсімдіктерді қорғау және карантин ҒЗИ, Алматы, Күлтөбе к-сі 1.

Ғылыми қызығушылықтары

Бақшаны қорғаудың интеграцияланған жүйесі, органикалық көгалдандыру, жемістерді сақтау

Негізгі Жарияланымдар

1. Ажбенов В.К. Рекомендации по прогнозированию развития яровой пшеницы и серой
зерновой совки в степной зоне Северного Казахстана // Алма-Ата: «Кайнар», 1973. – 18 с.

2. Шек Г.Х., Ажбенов В.К., Евдокимов Н.Я., Новожилов К.В., Танский В.И., Шехурина В.И.
Рекомендации по учету, прогнозу и мерам борьбы с серой зерновой совкой. – М.: Колос, 1984.
– 32 с.
3. Ажбенов В.К. Серая зерновая совка ( Apamea anceps Schiff. Noctuidae, Lepidoptera) в
Казахстане (биология, экология, система прогнозов) // Автореф. дис… доктора биол. наук. –
Алматы. -1995.- 46 с.
4. Ажбенов В.К. Массовые размножения саранчовых в Казахстане и проблемы защиты
сельскохозяйственных угодий // Вестник науки Акмолинского аграрного университета им. С.
Сейфуллина. Т.III. – Астана. – 2001. –С.24-31.
5. Сагитов А.О., Ажбенов В.К.(под ред.). Методические указания по учету и выявлению особо
опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных угодий. – Алматы: «Бастау»,2003.- 48 с.
6. Azhbenov V.K. Plants protection in the Republic of Kazakhstan: modern condition and
perspectives//SCIENCE REVIEW. S.Seifullin Kazakh Agro Technical University.- 1. -Astana, 2007.
7. Ажбенов В.К. Исторический обзор научно-исследовательских работ по фитосанитарному
прогнозированию вредных организмов сельскохозяйственных угодий/Труды КазНИИЗиКР//
«Становление и развитие науки по защите растений в Казахстане». -Алматы, 2009. –С. 97-126.
8. Куришбаев А.К., Ажбенов В.К. Превентивный подход в решении проблемы нашествия
саранчи в Казахстане и приграничных территориях // КазАТУ им.С.Сейфуллина.
Ғылым жаршысы. Вестник науки. -№1 (76). – 2013. – С. 42-52.
9. Ажбенов В.К., Куришбаев А.К., Сарбаев А.Т., Харизанова В.Б., Байбусенов К.С.
Фитосанитарная безопасность от нашествия саранчи в связи с глобальными изменениями
климата//«Глобальные изменения климата и биоразнообразие». – Алматы, 2015. – С. 25-30.
10. Ажбенов В.К. (под ред.). Итальянская саранча (Calliptamus italicus L.) в Казахстане
(монография)/ В.К.Ажбенов, Н.В.Костюченков, А.Т.Сарбаев, К.С.Байбусенов,
З.Ш.Сулейменова, Н.А.Загайнов. – Астана, 2017. -121 с. 5,3 п.л. ISBN 978-9965-799-54-9

защита растенийАға ғылыми қызметкер 

Қызметі

1983-1988 жж ҚазАШИ Паф ғалым агрономы
1988-1989 жылдары «Казгипроводсельхоз» топырақ-мелиоративтік секторының инженері. Целиноград қаласы
1989-1992жж.далалық бригада бригадирінің көмекшісі. Еңбекшіқазақ ауданы «Октябрьский» совхозы
1992-1995 Ж. Ж. Алматы қ. «КТК» ЖШС іске асыру жөніндегі менеджері
1995-1999 жылдары Агроном-инспектор. Еңбекшіқазақ ауданының Есік қаласындағы тұқымдық инспекциясы
1999-2003 Ж. Ж. «су ресурстарын қорғау және мемлекеттік бақылау» Балқаш-Алакөл ЕДБ бөлімінің инспекторы Есік қаласы.
2005-2007жж. жарнама Бойынша Менеджер. ЖК «Рубин» ЖШС Алматы қ.
2009-2010жж. Бригадир бөлімі грибоводства. Ново-Алексеевка құс фабрикасы Еңбекшіқазақ ауд.
2013-2020 ж. ж. «Алматы аймақтық карантин зертханасы»ММ бас герболог, бас бактериолог
2020-2021 Ж. Ж. «болжау және диагностика Фитосанитария республикалық әдістемелік орталығы» РММ энтомолог
2022 ж. «ҚазҚСҒЗИ» ЖШС аға ғылыми қызметкері. Ж. Жиембаева»

Ғылыми қызығушылықтары

Бақшаны қорғаудың интеграцияланған жүйесі, органикалық көгалдандыру, жемістерді сақтау

Ағымдағы жобалар

Зиянды карантиндік ағзалар.