Энтомология зертханасы

ЗЕРТХАНАНЫҢ НЕГІЗГІ ФУНКЦИЯСЫ

Зертханаға келіп түскен үлгілерге (сынамаларғазертханалық энтомологиялық сараптама жасау.

Зертхана қызметінің бағыттары

– Фитосанитарлық тақырып бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу;

– Тұқымдар мен ауыл шаруашылығы өнімдерінің зиянкестермен залалдануына фитоэкспертиза жүргізу;

– Фитоценоздарға фитосанитарлық мониторинг жүргізу, ауылшаруашылық дақылдарының зиянкестеріне қарсы қорғау іс-шараларының түрлері мен оңтайлы мерзімдерін анықтау.

Ұсынылатын қызметтер

 • Ауыл шаруашылығы алқаптарына фитосанитарлық зерттеулер жүргізу;
 • Ауыл шаруашылығы зиянкестерін диагностикалау бойынша зертханалық қызметтер көрсету;
 • Өсімдік зиянкестеріне қарсы өсімдіктерді қорғау және карантиндік іс-шараларды ғылыми қамтамасыз 

Зертхана жетістіктері

Зиянды организмдердің – жәндіктер мен басқа да буынаяқтыларды анықтау және диагностикалау әдістерін әзірлеу және жетілдіру. Карантинді зиянды организмдер тізбесінің құрамына енгізілген өсімдік зиянкестері үшін диагностикалық хаттамалар жасау.

photo1648265360-2

Ағымдағы және аяқталған жобалар

 • 2021-2023 жылдарға арналған бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру шеңберінде «Жеміс, көкөніс, дәнді, малазықтық, бұршақ дақылдары мен өсімдіктер карантинін қорғаудың кешенді жүйелерін әзірлеу және жетілдіру».
 • 2018-2020 жылдарға арналған «Нақты егіншілікті жүзеге асыру үшін инновациялық агротехнологиялық парк құру» ғылыми-техникалық бағдарламасы.
photo1648271121

Гранттар

ҚБ 055 «Ғылыми және/немесе ғылыми-техникалық қызмет» 101 «Ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру» кіші бағдарламасы, «ДНҚ нуклеотидтік тізбегін талдау негізінде қауіпті зиянкестердің, ауру қоздырғыштарының және арамшөптердің карантинді түрлерін идентификациялау жүйесін әзірлеу» тақырыбы бойынша.

Энтомология зертханасының қызметкерлері

защита растенийЭнтомология зертханасының меңгерушісі

email: dinasyl@gmail.com

Қызметі

1982-1996 жж. – астық, мал азықтық дақылдар бөлімінің аға ғылыми қызметкері; Қазақ өсімдік қорғау ҒЗИ.

1995 ж. – ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты.

1997-2005 жж. – фумигациялау бөлімшесінің бастығы; «Фитосанитария» РМК, Алматы қ.

2006 жылдан қазіргі уақытқа дейін – энтомология зертханасының меңгерушісі; «Ж.Жиембаев атындағы Қазақ өсімдік қорғау және карантин ғылыми-зерттеу институты» ЖШС.

Ғылыми қызығушылықтары

– Биология, экология және зиянкестермен күресу әдістері бойынша зертханалық және далалық зерттеулердің әдістері.

– Реттелетін өнімдерді фумигациялау, дымқыл және аэрозольді өңдеу арқылы дезинфекциялау.

– Карантиндік зиянкестердің PRA (зияндылық қаупін талдау) жүргізу.

– Аса қауіпті және карантиндік зиянкестерді бақылау үшін қашықтықтан зондтау әдістері және ГАЖ технологиялары.

– Зиянкестерді радиациялық зарарсыздандыру және өнімдерді дезинфекциялау технологиялары.

 Ағымдағы жобалар

2021-2023 жылдарға арналған бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру шеңберінде «Жемістерді, көкөністерді, дәнді дақылдарды, мал азығын, бұршақ дақылдарын және өсімдіктер карантинін қорғаудың кешенді жүйелерін дамыту және жетілдіру».                                           

Жарияланымдар

Динасилов А.С., Ыскак С.,Жүнісбай Р.Т.,  Исламова Р.А., Динасилова Г.А. Методы контроля численности дынной мухи / Сборник трудов межд. науч. практ. конф. «Наука, производство, бизнес»: современное состояние и пути инновационного развития аграрного сектора на примере Агрохолдинга «Байсерке-Агро» посв. 70-летию заслуженного деятеля Республики Казахстан Досмухамбетова Темирхана Мынайдаровича 4-5 апреля 2019 г.- Алматы, 2019. – Т. І. – С. 252-255.

 1. Жунисбай Р.Т., Динасилов А.С., Исламова Р.А. Коричнево-мраморный клоп – новый инвайдер на территории Республики Казахстан// Защита и карантин растений – Москва, 2019. – №10. – С.38 – 40.
 2. Успанов А.М., Динасилов А.С. Карантин растений в Казахстане.  Тезисы докладов Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы карантина и защиты растений» (8 октября  2019 г.). – Быково, 2019. – С. 27-30.
 3. Рекомендации по инновационной технологии интегрированной защиты сельскохозяйственных культур (соя, кукуруза, ячмень и пшеница) от вредных организмов для Алматинской области // Сагитов А.О., Джаймурзина А.А., Султанова Н.Ж., Динасилов А.С., Бекежанова М.М., Мухамадиев Н.С., Сарсенбаева Г.Б., Мендибаева Г.Ж., Болтаев М.Д., Копирова Г.И., Исенова Г.Д., Рвайдарова Г.О., Туйтебаева Г.Е. – Алматы, 2020. – 80с.
 4. Ажбенов В.К., Ниязбеков Ж.Б., Успанов А.М., Динасилов А.С., Сарсенбаева Г.Б.     Концептуальные основы национальной системы фитосанитарного мониторинга и прогнозов вредных и карантинных организмов (НСФМИПВИКО). Междунар. научн. журнал, Наука и мир, № 11(99), 2021/Science and world. 2021. № 11(99). – С.15-24. ISSN 2308-4804. Импакт-фактор – 0.325 (Global Impact Factor 2013, Австралия).

защита растенийҒылыми қызметкер

email: rekhangul-i_a@mail.ru

Қызметі

2006-2010 жж. – жеміс-көкөніс дақылдары және орман шаруашылығы бөлімінің агрономы; Қазақ өсімдік қорғау ғылыми-зерттеу институты.

2011-2012 жж. – техникалық дақылдар және орман шаруашылығы бөлімінің кіші ғылыми қызметкері; Қазақ өсімдік қорғау ғылыми-зерттеу институты.

2013-2014 жж. – өсімдіктер карантині бөлімінің ғылыми қызметкері; Қазақ өсімдік қорғау және карантин ғылыми-зерттеу институты.

2014-2016 жж. – «Өсімдіктерді қорғау және карантин» мамандығы бойынша магистратура; Қазақ ұлттық аграрлық университеті.

2015 жылдан – ФЗТСО энтомология зертханасының ғылыми қызметкері; «Ж.Жиембаев атындағы Қазақ өсімдік қорғау және карантин ғылыми-зерттеу институты» ЖШС.

Ғылыми қызығушылықтары

– зертханалық және егістік жағдайларда ауыл шаруашылығы дақылдарының қауіпті, аса қауіпті және карантиндік зиянкестерін есепке алу әдістері.

– ауыл шаруашылығы дақылдарының қауіпті, аса қауіпті және карантиндік зиянкестерін идентификациялау.

– ауыл шаруашылығы дақылдарының қауіпті, аса қауіпті және карантиндік зиянкестерімен күресу әдістері.

– Фитонематодтарды зерттеу.

Ағымдағы жобалар

2021-2023 жылдарға арналған бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру шеңберінде «Жеміс, көкөніс, дәнді, малазықтық, бұршақ дақылдары мен өсімдіктер карантинін қорғаудың кешенді жүйелерін әзірлеу және жетілдіру».

Жарияланымдар

 1. Динасилов А.С., Жунисбай Р.Т., Динасилова Г.А., Исламова Р.А. Оценка экологически безопасных приемов и методов локализации очагов дынной мухи / Сборник материалов международной научно-практической конференции (28-29 июня 2018 года) /Органическое сельское хозяйство-основа производства экологически чистой продукции. – Алматы: Алмалыбақ, 2018. – С. 107-109.
 2. Динасилов А.С., Ыскак С., Жүнісбай Р.Т., Исламова Р.А., Динасилова Г.А. Методы контроля численности дынной мухи / Сборник трудов межд.науч. практ конф «Наука, производство, бизнес»: современное состояние и пути инновационного развития аграрного сектора на примере Агрохолдинга «Байсерке-Агро» посв. 70-летию заслуженного деятеля Республики Казахстан Досмухамбетова Темирхана Мынайдаровича 4-5 апреля 2019 г .- Алматы, 2019. – Т. І. – С. 252-255.
 3. Жунисбай Р.Т., Динасилов А.С., Исламова Р.А. Коричнево-мраморный клоп – новый инвайдер на территории Республики Казахстан // Защита и карантин растений – М.: 2019. – №10. – С. 38-40.

защита растенийАға ғылыми қызметкер

email: zh-rsaldy@mail.ru

Қызметі

1978-1983 жж. – өсімдіктерді қорғау факультетінің студенті; Қазақ ауылшаруашылығы институты.

1983-1996 жж. – зертханашы – аспирант –ғылыми қызметкер; ҚазӨҚҒЗИ

1996-2010 жж. – агроном – жетекші маман – бас маман; ҚР АШМ АӨК МИК Алматы қаласы бойынша АИ ММ.

2010-2013 жж. – энтомолог – Орталық карантиндік зертханасының меңгерушісі; ҚР АШМ АӨК Мемлекеттік испекция комитетінің «Республикалық карантиндік зертханасы» ММ, Астана қ.

2013-2016 жж. – фитопатология зертханасының меңгерушісі – энтомология зертханасының аға ғылыми қызметкері; ҚазӨҚжКҒЗИ.

2016 жылдан бастап – ФЗТСО энтомология зертханасының аға ғылыми қызметкері; «Ж.Жиембаев атындағы Қазақ өсімдік қорғау және карантин ғылыми-зерттеу институты» ЖШС.

Ғылыми қызығушылықтары

Ауыл шаруашылығы дақылдарының зиянды, карантиндік, ерекше қауіпті зиянкестерін анықтаумен қатар зертханалық және далалық зерттеулердің әдістері.

Ағымдағы жобалар

2021-2023 жылдарға арналған бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру шеңберінде жеміс-жидек, көкөніс, астық, жем-шөп, бұршақ дақылдары мен өсімдіктер карантинін қорғаудың кешенді жүйелерін дамыту және жетілдіру.

Жарияланымдар

 1. Динасилов А.С., Бекназарова З.Б., Копжасаров Б.К., Жунисбай Р.Т. Сезонная динамика численности восточной плодожорки Grapholitha molesta (Busck) в условиях предгорной зоны Заилийского Алатау // Известия НАН РК. Серия аграрных наук, 2017. – №6, ноябрь-декабрь (рекомендован ККСОН МОН РК).
 2. Dinasilov A.S., Zhunisbai R.T., Dinasilova G.A., Nizamdinova G.K. Collection of Experimental Material ofQuarantine Pests in the Repablic of Kazakstan. – ABSTRAKT BOOK. National Conference on Innovative Technological interventions for Doudlinc Farmer,s Income.- February 08-10, 2018.- Pp. 67.
 3. Динасилов А.С., Жунисбай Р.Т., Динасилова Г.А., Исламова Р.А. Оценка экологически безопасных приемов и методов локализации очагов дынной мухи / сб. матер. междунар. науч.-практ. конф. (28-29 июня 2018 года) / Органическое сельское хозяйство-основа производства экологически чистой продукции. – Алмалыбак, 2018. – С.107-109.
 4. Динасилов А.С., Ыскак С., Жүнісбай  Р.Т.,  Исламова Р.А., Динасилова Г.А. Методы контроля численности дынной мухи / Сб. тр. межд.науч. практ конф «Наука, производство, бизнес»:современное состояние и пути инновационного развития аграрного сектора на примере Агрохолдинга «Байсерке-Агро» посв. 70-летию заслуженного деятеля Республики Казахстан Досмухамбетова Темирхана Мынайдаровича. – Алматы, 2019. – Т. І. – С. 252-255.
 5. Жунисбай Р.Т., Динасилов А.С., Исламова Р.А. Коричнево-мраморный клоп – новый инвайдер на территории Республики Казахстан // Защита и карантин растений – М., 2019. – №10. – С. 38-40.

защита растенийАға лаборант

email: jumabai18.02.1998@gmail.com

Қызметі

2021 ж. – эколог; Алматы қаласы бойынша экология департаменті.

2021 ж. 1 қыркүйектен – ФЗТСО энтомология зертханасының аға лаборанты; «Ж.Жиембаев атындағы Қазақ өсімдік қорғау және карантин ғылыми-зерттеу институты» ЖШС.

Ғылыми қызығушылықтары

Ауыл шаруашылығы дақылдарының зиянды, карантиндік, аса қауіпті зиянкестерін анықтаумен қатар зертханалық және далалық зерттеулердің әдістері.

Ағымдағы жобалар

2021-2023 жылдарға арналған бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру шеңберінде «Жемістерді, көкөністерді, дәнді дақылдарды, мал азығын, бұршақ дақылдарын және өсімдіктер карантинін қорғаудың кешенді жүйелерін дамыту және жетілдіру».

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік. Динасилов А.С., Сагитов А.О., Жүнісбай Р.Т., Гриценко Д.А., Хамдиева А.Х., Дүйсембеков Б.А., Исламова Р.А., Жанарбекова А.Б., Низамдинова Г.К., Динасилова Г.А Карантинді объект – оңтүстік американдық қызанақ көбелегін идентификациялау әдістері (ғылым туындысы). 2018 жылғы 24 тамыздағы №2756 тізілімдегі жазба. ЕО 4001.ЕО 4001.

 1. Динасилов А.С., Гриценко Д.А., Хамдиева О.Х., Жунисбай Р.Т., Жанарбекова А.Б. Биоинформатический анализ генетического разнообразия, характеризующего виды и популяции карантинных сорных растений повилик Cuscuta campestris Yunck. и Cuscuta monogyna Vahl // Проблемы науки и образования.- Москва, 2017.- № 9 (22).- С. 30-32.
 2. Методическое пособие по выявлению, идентификации южноамериканской -томатной моли Tuta absoluta (Povolny)./Динасилов А.С., Гриценко Д.А., Хамдиева О.Х., Жунисбай Р.Т., Жанарбекова А.Б., Низамдинова Г.К., Исламова Р.А., Динасилова Г.А.- Алматы, 2017. -16 c.
 3. Динасилов А.С., Бекназарова З.Б., Копжасаров Б.К., Жунисбай Р.Т. Сезонная динамика численности восточной плодожорки Grapholitha molesta (Busck) в условиях предгорной зоны Заилийского Алатау // Известия НАН РК. Серия аграрных наук,2017. -№6, ноябрь-декабрь. (рекомендован ККСОН МОН РК)
 4. Dinasilov A.S., Zhunisbai R.T., Dinasilova G.A., Nizamdinova G.K. Collection of Experimental Material of Quarantine Pests in the Repablic of Kazakstan. – ABSTRAKT BOOK. National Conference on Innovative Technological interventions for Doudlinc Farmer,s Income.- February 08-10, 2018.- Pp. 67.
 5. Динасилов А.С., Жунисбай Р.Т., Динасилова Г.А., Исламова Р.А. Оценка экологически безопасных приемов и методов локализации очагов дынной мухи/Сборник материалов международной научно-практической конференции (28-29 июня 2018 года) /Органическое сельское хозяйство-основа производства экологически чистой продукции. – Алмалыбак, 2018. – С. 107-109.
 6. Тойжигитова Б.Б., Ысқақ С., Динасилов А.С., Ниязбеков Ж.Б. Эффективность экологически безопасных приемов и методов против дынной мухи Myiopardalis pardalina (Bigot)//Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. Серия аграрных наук, – 2018. – №1. – С. 38-41.
 7. Динасилов А.С., Ыскак С., Жүнісбай  Р.Т.,  Исламова Р.А., Динасилова Г.А. Методы контроля численности дынной мухи / Сборник трудов межд. науч. практ. конф. «Наука, производство, бизнес»: современное состояние и пути инновационного развития аграрного сектора на примере Агрохолдинга «Байсерке-Агро» посв. 70-летию заслуженного деятеля Республики Казахстан Досмухамбетова Темирхана Мынайдаровича 4-5 апреля 2019 г.- Алматы, 2019. – Т. І. – С. 252-255.
 8. Жунисбай Р.Т., Динасилов А.С., Исламова Р.А. Коричнево-мраморный клоп – новый инвайдер на территории Республики Казахстан// Защита и карантин растений – Москва, 2019. – №10. – С.38 – 40.
 9. Успанов А.М., Динасилов А.С. Карантин растений в Казахстане.  Тезисы докладов Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы карантина и защиты растений» (8 октября  2019 г.). – Быково, 2019. – С. 27-30.
 10. Рекомендации по инновационной технологии интегрированной защиты сельскохозяйственных культур (соя, кукуруза, ячмень и пшеница) от вредных организмов для Алматинской области // Сагитов А.О., Джаймурзина А.А., Султанова Н.Ж., Динасилов А.С., Бекежанова М.М., Мухамадиев Н.С., Сарсенбаева Г.Б., Мендибаева Г.Ж., Болтаев М.Д., Копирова Г.И., Исенова Г.Д., Рвайдарова Г.О., Туйтебаева Г.Е. – Алматы, 2020. – 80 с.
 11. Ажбенов В.К., Ниязбеков Ж.Б., Успанов А.М., Динасилов А.С., Сарсенбаева Г.Б.     Концептуальные основы национальной системы фитосанитарного мониторинга и прогнозов вредных и карантинных организмов (НСФМИПВИКО). Междунар. научн. журнал, Наука и мир, № 11(99), 2021/Science and world. 2021. № 11(99). –С.15-24. ISSN 2308-4804. Импакт-фактор – 0.325 (Global Impact Factor 2013, Австралия).