Пестицидтер токсикологиясы зертханасы

ЗЕРТХАНАНЫҢ НЕГІЗГІ ФУНКЦИЯЛАРЫ​

 • Ауыл шаруашылық дақылдарын зиянкестерден, аурулардан және арамшөптерден қорғау үшін пестицидтерді қолдануда экологиялық қауіпсіздікті сақтай отырып, олардың зияндылығын жою жолдарын зерттеу.
 • Пестицидтер, ауыр металдар мен нитраттарды егіннің едәуір бөлігін сақтау үшін қолданып, алынған ауылшаруашылық өнімдерінің сапасын жақсарту, оларды жеуге экологиялық таза және қауіпсіз және өсімдіктерді қорғаудың жаңа химиялық және биологиялық құралдарын зерттеу.

ЗЕРТХАНА ҚЫЗМЕТІНІҢ БАҒЫТТАРЫ

 • Ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапасы мен азық-түлік қауіпсіздігін бақылау;
 • Газ-сұйықты және жоғары тиімділігі жоғары сұйықты хроматограф пен масс-спектрометрияның озық әдістерін қолдана отырып пестицидтердің массалық үлесін анықтау;
 • Газ-сұйықты және жоғары тиімділігі жоғары сұйықты хроматограф пен масс-спектрометрияның сандық талдауын пайдалана отырып, өсімдіктер мен топырақтағы, судағы пестицидтердің олардың белсенді заттарының қалдық мөлшерін жетілдірілген әдістерімен анықтау;
 • Ауыл шаруашылығы дақылдарының құрамындағы ауыр металдардың, нитраттардың және микотоксиндердің құрамын заманауи әдістермен анықтау;
 • Сенімге қол жеткізу, тұтынушылардың сапалы өнім мен қауіпсіздік тұрғысынан оның мүдделерін қорғау, сондай-ақ аккредитация ауқымында қызмет аясын кеңейту.

Ұсынылатын қызметтер

«Ж.Жиембаев атындағы Қазақ өсімдіктерді қорғау және карантин ғылыми-зерттеу институты» ЖШС жанындағы «Фитосанитарлық зертханалық талдау сынау орталығы» пестицидтердің токсикологиялық зертханасы МЕМСТ ИСО/МЭК техникалық құзыретінде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандартымен аккредиттелген. 17025-2018 және аккредиттеу саласына сәйкес кең көлемде пестицидтердің қалдық мөлшерін анықтау бойынша қызмет көрсетеді, прекурсорлардың айналымына байланысты қызметке мемлекеттік лицензиясы (2021 жылғы 12 қарашадағы № 21031657) бар, нормативтік құжаттары бар. жоспарланған зерттеу объектілеріндегі пестицидтердің, ауыр металдардың, микотоксиндердің және нитраттардың құрамын анықтау бойынша сертификаттау сынақтары мен ГОСТ әдістемелік нұсқаулары мен нұсқаулары үшін. Өнімнің нормативтік талаптарға сәйкестігін растау үшін сынақ есебі ұсынылады.

Қызметтердің кең спектрі

 • Ауыл шаруашылығы дақылдары мен топырақтағы
  пестицидтердің қалдық мөлшерін анықтау
 • Микотоксиндерді анықтау
 • Нитраттарды анықтау. Улы элементтерді анықтау (Zn, Cd, Pb, Cu) (1 элемент)
 • Белсенді заттың массалық үлесін анықтау (жүзеге асырудың жеделдігіне байланысты)
 • Эмульсияның тұрақтылығын анықтау, суспензия
 • Анықтамалық судың массалық үлесі
 • Қышқылдық немесе сілтілік анықтау
 • Дисперсияны анықтау
 • Балқу температурасын анықтау
 • Салқындату кезінде тұрақтылықты анықтау
 • Экологиялық бағалау, тиімділікті бағалау 150 000 тг.
 • Материалдарды сараптау (пестицидтер, тыңайтқыштар).
 • Қоршаған орта объектілері мен өнімдеріндегі белсенді заттың ыдырау жылдамдығын және миграция көрсеткіштерін анықтау
 • Өсімдіктердегі, топырақтағы, судағы және биологиялық объектілердегі мазмұн динамикасы (1 объект)
 • Бақылау әдістерін бейімдеу, апробациялау және әзірлеу(бір нысан бойынша)
 • Қазақстан Республикасының аумақтарында пестицидтердің қалдық мөлшерін анықтау әдістерін бейімдеу
 • Пестицидіндегі белсенді затты анықтау әдісін бейімдеу* договорная
 • Зиянды организмдерден қорғау шараларын жүргізу
 • Препараттың бактерицидтік қасиетін анықтау
 • Препараттың фунгицидтік қасиетін анықтау

*Біздің қызметтеріміздің бағасы сіздің орналасқан жеріңіздің, жабдықталуыңыздың, қауіп-қатер дәрежесін және көрсетілетін қызметтер кешенінің көлемін ескеруден қалыптасады. Және екі тараптың талқылауынан кейін түпкілікті бекітіледі.

Ағымдағы жобалар

– 2021-2023 жылдарға арналған бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру шеңберінде «Жеміс, көкөніс, дәнді, малазықтық, бұршақ дақылдары мен өсімдіктер карантинін қорғаудың кешенді жүйелерін әзірлеу және жетілдіру».

 1. Фасхутдинов М.Ф., Рвайдарова Г.О., Джаймурзина А.А., Исенова Г.Д., Сагитов А.О. «Состав для защиты плодово-ягодных культур от болезней», № 2850 от 14.05.2018 г.
 2. Фасхутдинов М.Ф., Рвайдарова Г.О., Джаймурзина А.А., Исенова Г.Д., Сагитов А.О. «Состав для защиты плодово-ягодных культур от болезней», № 2851 от 14.05.2018 г.
 • Arailym Zhubaevna Amirkulova, Gianfranco Romanazzi, Aizhan Sharelevna Utarbayeva, Gulnisa Olakaevna Rvaydarova,Olesya Vladimirovna Chebonenko «Participation of Antioxidant Enzymes in Defense Reactions of Wheat to the Stressing». Environments Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences May – June 2016 RJPBCS 7(3) Page No. 2651-2658. IF>0.164
 • Amirkulova A.Zh., Rvaydarova GO, Chebonenko OV, Utarbayeva A.Sh. Change of activity of antioxidant enzymes in the strawberry leaves under the action of fungicides // Materials for I-II international scientific and practical conferences. -Moscow. -2017. – No. 1-2 (1), p. 55-60.
 • Krupa E.G., Barinova S.S., Amirgaliyev N.A., Issenova G., Kozhabayeva G. (2017) Statistical Approach to Estimate the Anthropogenic Sources of Potentially Toxic Elements on the Shardara Reservoir (Kazakhstan). MOJ Eco Environ Sci. – 2 (1): 00012. DOI: 10.15406/mojes.2017.02.00012. Импакт-фактор 1,067.
 • Туйтебаева Г.Е., Исенова Г.Д., Рвайдарова Г.О., Ескалиева А.Б. Никосульфурон, тифенсульфурон гербицидтерінің жүгері өсімдігі мен топырақта таралу динамикасы. // Сборник материалов Международной научной конференции «Становление и развитие науки по защите и карантину растений в Республике Казахстан», Алматы, С. 570-572.
 • Issenova, A. Mitrofanova, S. Kalugin, S. Efremov and A. Sagitov Effect of compositions of derivatives of oxone and carbon minerals on the growth and development of wheat crop – Research on crops journal Vol. 19, No.2(June), 2018, индекс цитирования 1, Online ISSN: 2218-3973/
 • Рвайдарова Г.О., Исенова Г.Д., Туйтебаева Г.Е., Бейсен Г., Цукерман М., Щевелева Ю.А. Ауылшаруашылық дақылдарының арамшөптері мен зиянкестеріне қарсы қолданылатын пестицидтердің әсері. «Ізденіс» журналы № 3 (1) /2019 240-242 б.
 • Туйтебаева Г., Исенова Г., Рвайдарова Г. Жүгері арамшөптеріне қарсы қолданылатын гербицидтердің әсері. Сборник трудов Международной научно-практической конференции «Наука, производство, бизнес» современное состояние и пути иннавационного развития аграрного сектора на примере Агрохолдинга «Байсерке Агро» посвященной 70- летию заслуженного деятеля Республики Казахстан Досмухамбетова Темирхана Мынайдаровича. Алматы, 2019 г. С.178-180.
 • Рвайдарова Г., Туйтебаева Г., Бейсен Г. Синтетикалық пиретроидтардың қоршаған ортаға әсері. Сборник трудов Международной научно-практической конференции «Наука, производство, бизнес» современное состояние и пути иннавационного развития аграрного сектора на примере Агрохолдинга «Байсерке Агро» посвященной 70- летию заслуженного деятеля Республики Казахстан Досмухамбетова Темирхана Мынайдаровича. Алматы, 2019 г. С.178-180.
 • Рвайдарова Г., Цукерман М., Щевелева Ю. Редиской- по почкам: сколько нитратов и пестицидов содержит свежая зелень и овощи. Газета Караван. 22 апрель 2019 г.
 • М.Ж. Керимкулова, О.А. Есимова, Г. О. Рвайдарова Отандық сорбенттер ағын су мәселесін шешуде. Экологический курьер. 16-31 наурыз 2019 ж.
 • Туйтебаева Г.Е., Рвайдарова Г.О., Исенова Г.Д., Щевелева Ю. Сульфонилмочевина туындыларының жүгері дақылына әсері. Исследование, результаты, № 4-Алматы-2020 г.-301-307 б.
 • Калугин С.Н., Русинов В.Л., Нуржанова А.А., Цукерман М.В., Асылханов Ж.С. Производные тетрагидропирана в фиторемидиационной технологии очистки почв от стойких органических загрязнителей. ХХХI Российская молодежная научная конференция «Проблемы теоритической и экспериментальной химии». Екатеринбург, Издательство Уральского университета, 20-23 апреля 2021 г.
 • Рвайдарова Г.О., Исенова Г.Д., Түйтебаева Г.Е., Ескалиева А.Б., Щевелева Ю.А. Астық дақылдарының зиянды организімдеріне қарсы қолданылған биопрепараттар мен улыхимикаттардың әсері. «Химия ғылымы мен химиялық білім берудің заманауи аспектілері: теориясы және практикасы» тақырыбындағы ҚРҰҒА академигі, х.ғ.д., профессор Е.А.Бектуровтың 90 жылдық және х.ғ.к., профессор Б.А.Мансуровтың 70 жылдық ммерейтойына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы. Алматы, 13-14 желтоқсан 2021 ж.
 • Bożena Łozowicka, Elżbieta Wołejko, Piotr Kaczyński, Rafał Konecki, Piotr Iwaniuk, Wojciech Drągowski, Jakub Łozowicki. Effect of microorganism on behavior of two commonly used herbicides in wheat/soil system. Applied Soil Ecology.2021 7

Зертхана қызметкерлері

защита растений

Зертхана меңгерушісі

email: gulnisam@inbox.ru

Қызметі

1996 – маман химик, пестицидтерді қолдану регламентін сақтау зертханасы «Қазақ өсімдік қорғау ғылыми-зерттеу институты»;

2003 – Кіші ғылыми қызметкер, экотоксикология бөлімі РМҚК «Қазақ өсімдік қорғау ғылыми-зерттеу институты»;

2004 – Ғылыми қызметкер, экотоксикология бөлімі РМҚК «Қазақ өсімдік қорғау ғылыми-зерттеу институты»;

2006 – Токсикология және өсімдіктерді қорғау мамандығы бойынша биология ғылымдарының кандидаты, «Қазақ өсімдік қорғау ғылыми-зерттеу институты»;

2007 – Пестицидтердің токсикологиясы зертханасының аға ғылыми қызметкері МЕК «Қазақ өсімдік қорғау ғылыми-зерттеу институты»;

2012 – Пестицидтердің токсикологиясы зертханасының жетекші ғылыми қызметкері «Қазақ өсімдік қорғау және карантин ғылыми-зерттеу институты» АҚ «КазАгроИнновация»;

2017-2022 – Пестицидтердің токсикологиясы зертханасының меңгерушісі ЖШС « Қазақ өсімдік қорғау және карантин ғылыми-зерттеу институты».

Ғылыми қызығушылықтары – фитосанитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында тәжірибесі бар, өсімдіктерді химиялық қорғау, пестицидтерді токсикологиялық бағалау, ауыл шаруашылығы өнімдері мен қоршаған орта объектілеріндегі пестицидтердің қалдықтарын анықтау әдістерін әзірлеу және бейімдеу және олардың өнім сапасына әсері саласында зерттеулер жүргізген. алынған өнімдер. Қоршаған орта объектілеріндегі пестицидтер мен ауыр металдардың, нитраттардың құрамын талдау бойынша аналитикалық және далалық зерттеу әдістеріне ие.

Ағымдағы жобалар

2021-2023 жылдары «Жеміс, көкөніс, дәнді дақылдар, мал азықтық, бұршақ дақылдары мен өсімдіктер карантинін қорғаудың интеграцияланған жүйелерін әзірлеу және жетілдіру»бағдарламасы бойынша.

ЖАРИЯЛАНЫМДАР

 1. Рвайдарова Г.О., Исенова Г.Д., Туйтебаева Г.Е., Бейсен Г., Цукерман М., Шевелева Ю.А. Ауылшаруашылық дақылдарының арамшөптері мен зиянкестеріне қарсы қолданылатын пестицидтердің әсері. «Ізденіс» журналы № 3 (1) /2019 240-242 б.
 2. Туйтебаева Г., Исенова Г., Рвайдарова Г. Жүгері арамшөптеріне қарсы қолданылатын гербицидтердің әсері. Сборник трудов Международной научно-практической конференции «Наука, производство, бизнес» современное состояние и пути иннавационного развития аграрного сектора на примере Агрохолдинга «Байсерке Агро» посвященной 70-летию заслуженного деятеля Республики Казахстан Досмухамбетова Темирхана Мынайдаровича. Алматы, 2019 г. С.178-180.
 3. Рвайдарова Г., Туйтебаева Г., Бейсен Г. Синтетикалық пиретроидтардың қоршаған ортаға әсері. Сборник трудов Международной научно-практической конференции «Наука, производство, бизнес» современное состояние и пути иннавационного развития аграрного сектора на примере Агрохолдинга «Байсерке Агро» посвященной 70- летию заслуженного деятеля Республики Казахстан Досмухамбетова Темирхана Мынайдаровича. Алматы, 2019 г. С.178-180.
 4. Рвайдарова Г., Цукерман М., Щевелева Ю. Редиской- по почкам: сколько нитратов

Патент на полезную модель

 1. Фасхутдинов М.Ф., Рвайдарова Г.О., Джаймурзина А.А., Исенова Г.Д., Сагитов А.О. «Состав для защиты плодово-ягодных культур от болезней», № 2850 от 14.05.2018 г.
 2. Фасхутдинов М.Ф., Рвайдарова Г.О., Джаймурзина А.А., Исенова Г.Д., Сагитов А.О. «Состав для защиты плодово-ягодных культур от болезней», № 2851 от 14.05.2018 г

защита растений

email: kleeky@mail.ru

Инженер-хромотографист
 

Қызметі

2012-2022 инженер-химик ЖШС «Лезарт»

2012-2019 Пестицидтердің токсикологиясы зертханасының аға лаборанты, Ж.Жиенбаев атындағы ҚазӨҚКҒЗИ

2016- техника ғылымдарының магистрі

2017-2019 аға лаборант Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Аймақтық гидрогеологиялық-мелиоративтік орталық республикалық мемлекеттік
мекемесі

2019-2022 Пестицидтердің токсикологиясы зертханасының инженер-химигі, Ж.Жиенбаев атындағы ҚазӨҚКҒЗИ

2019 жылдан бері- Аль-Фараби атындағы КазГУ докторанты, Химия және химиялық технология факультеті

Ғылыми қызығушылықтары

Органикалық синтез, табиғи қосылыстардың химиясы, фиторемедиация, физикалық-химиялық зерттеу әдістері

Ағымдағы жобалар

AP08052551 «Қазақстанның кейбір өсімдік түрлерінің табиғи
қосылыстарының химиялық зерттелуі және белсенділігі», PhD докторантурада оқу.

Жарияланымдар:

 1. Шевелева Ю.А., Литвиненко Ю.А., Мухтарова Н.М. Изучение витаминного, жирно- и аминокислотного состава подземной части растения Datúra stramónium, «Современные проблемы химии и технологии органических веществ и материалов», 2019 г.
 2. Шевелева Ю.А., Литвиненко Ю.А., Мухтарова Н.М. Сравнительное изучение качественного и количественного состава некоторых органов растения Datúra stramónium, Тезисы докладов международной конференции студентов и молодых ученых «Фараби Әлемі», 2020 г.
 3. Шевелева Ю.А., Литвиненко Ю.А., Мухтарова Н.М., Хуторянский В.В. Анализ минерального состава Дурмана Обыкновенного (Datúra stramónium) семейства Пасленовые (Solanaceae), Известия научно-технического общества «КАХАК» №2 (69), 2020
 4. Шевелева Ю.А., Литвиненко Ю.А., Мухтарова Н.М. Сравнительный анализ количественного содержания биологически активных веществ в растении Datúra stramónium, «Проблемы теоретической и экспериментальной химии», тезисы докладов 31 международной молодежной научной конференции, 2021 г.
 5. Шевелева Ю.А., Литвиненко Ю.А., Мухтарова Н.М., Хуторянский В.В. Amino and fatty acid composition ofDatura Stramonium L. (Solanaceae), Известия Национальной Академии Наук РК, серия химии и технологии, 4(448), 2021 г.
 6. Рвайдарова Г.О., Исенова Г.Д., Түйтебаева Г.Е., Ескалиева А.Б., Шевелева Ю.А. Астық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы қолданылған биопрепараттар мен улыхимикаттардың әсері, «Химия ғылыми мен химиялық білім берудің заманауи аспектілері: теория және практикасы», 2021 г.

защита растений

email: mike-zv@yandex.kz
 
Инженер-хромотографист
 

Қызметі

2011-2022 – микотоксиндер зертханасының инженер-химигі; ЖШС «Лезарт»

2016- техника ғылымдарының магистрі

2011-2019 – Пестицидтердің токсикологиясы зертханасының аға лаборанты, GC және HPLC хроматографовоператоры; ЖШС «Ж.Жиенбаев атындағы ҚазӨҚКҒЗИ»

2019-н.в. – Пестицидтердің токсикологиясы зертханасының инженер-химигі, GC, GC/MS және HPLCхроматографов операторы; ЖШС «Ж.Жиенбаев атындағы ҚазӨҚКҒЗИ»

2019 жылдан бері- Аль-Фараби атындағы КазГУ докторанты, Химия және химиялық технология факультеті

Ғылыми қызығушылықтары

Органикалық химия, органикалық синтез, өсу стимуляторлары,физикалық-химиялық зерттеу әдістері

 Жарияланымдар

 1. С.К. Бажаканова, Ю.А. Шевелева, М.В. Цукерман, А.А. Митрофанова, Р.А. Байжуманова. «Гептил» – новый стимулятор роста ячменя / Международная научно-практическая конференция молодых ученых, Алматы, КазНУ им. Аль-Фараби, 2013 г.
 2. Цукерман М.В. Исенова Г.Д., Определение содержание действующего вещества гербицида «Пульсар, 4% к.э.» имазамокса методом / III Всероссийский съезд по защите растений «Фитосанитарная оптимизация агроэкосистем» Том III, Санкт-Петербург, 2013 г.
 3. Цукерман М.В. Шевелева Ю.А., Исенова Г.Д. Анализ синтетических пиретроидов и фосфорорганических инсектицидов методом газовой хроматографии с использованием детектора по захвату электронов / Вестник КазНу им. Аль-Фараби 1/2(60) 2014 г.
 4. Р.С. Субханкулова, К.Ю. Тыщенко, Ю.А. Шевелева, М.В. Цукерман, Н.С. Елибаева, С.Н. Калугин. Бактерицидная активность производных оксанового ряда / Международная научно-практическая конференция молодых ученых, Алматы, 2016 г.
 5. Ж.С. Асылханов, М.В. Цукерман, Д.Б. Маркина, С.Н. Калугин. Биологическая активность производных 3-тиопропинил-5-амино-1,2,4-триазола / Международная конференция «Современные проблемы химии и технологии органических веществ и материалов», Тезис, КазНУ им. аль-Фараби, 2019, с. 58-60

защита растений

email: bimurza_jania@mail.ru

Аға лаборант

Қызметі

2020 – ауылшаруашылығы ғылымдары бакалавры, Мұқтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Университеті

2022 – ауылшаруашылығы ғылымдары магистры, Қазақ Ұлттық Аграрлық Зерттеу Университеті

2022 – Пестицидтердің токсикологиясы зертханасының аға лаборанты, Ж.Жиенбаев атындағыҚазӨҚКҒЗИ

Ғылыми қызығушылықтары

Пестицидтердің, микотоксиндердің қалдық мөлшерін анықтаудың жаңа әдістерін, физика-химиялық зерттеу әдістерін зерттеу.

Ағымдағы жобалар

ПЦФ МСХ РК BR10764960 «Разработка и совершенствование интегрированных систем защиты плодовых, овощных, зерновых, кормовых, бобовых и карантина растений».

Жарияланымдар

 1. Zhapparova A., Turebayeva S., Naushabaev A., Vasilina T., Bimurza Z. Efficiency of use of various fertilizers for direct sowing of winter wheat in the South of Kazakhsta, «Polish journal of science», Warszawa, 2022 г.
 2. Zhaniya Bimurza , Sagadat Turebayeva., Aigul Zhapparova., Balgabaev A., Salykova A. Dependence of winter wheat grain yield on the method of tillage and cultivation technology in the conditions of southern Kazakhstan, «Студенческий форум» , г.Москва, 2022 г.
 3. Бимұрза Ж., Есембекова Г.Б., Тасбауов Е. ОҚО алмалықтарында жеміремен күресудің химиялық тәсілдері, «Әуезов оқұлықтары – 16: «Төртінші өнеркәсіптік революция: Қазақстанның ғылым, білім және мәдениет саласындағы жаңғырудың жаңа мүмкіндіктері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Шымкент, 2018.
 4. Бимұрза Ж.П., Мурзабаев Б.А. Түркістан облыста өсірілетін ақ қаудан дақылының өнімділігі мен сапасына фосфор минералдық тыңайтқыштардың әсерін анықтау, «Қазіргі жаһандық мәселелерге жастардың ғылыми көзқарастары» тақырыбындағы жаратылыстану, техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық ғылымдар бойынша XXIII Республикалық ғылыми конференциясы, Шымаент, 2020.

защита растений

Аға лаборант

email: Kuliash_k10.74@mail.ru

1994 – Мейірбике ісі, Жетісай медициналық училищесі
2010-2022 – Пестицидтердің токсикологиясы зертханасының аға лаборанты, Ж.Жиенбаев атындағы ҚазӨҚКҒЗИ

Ғылыми қызығушылықтары

Пестицидтердің, микотоксиндердің қалдық мөлшерін анықтаудың жаңа
әдістерін, физика-химиялық зерттеу әдістерін зерттеу.

Ағымдағы жобалар
2021-2023 жылдары «Жеміс, көкөніс, дәнді дақылдар, мал азықтық, бұршақ
дақылдары мен өсімдіктер карантинін қорғаудың интеграцияланған
жүйелерін әзірлеу және жетілдіру»бағдарламасы бойынша.

защита растений

Аға лаборант

Қызметі

1987 – Мейірбике ісі, Семей медициналық училищесі
2004-2022 – Пестицидтердің токсикологиясы зертханасының аға лаборанты,Ж.Жиенбаев атындағы ҚазӨҚКҒЗИ

Ғылыми қызығушылықтары
Пестицидтердің, микотоксиндердің қалдық мөлшерін анықтаудың жаңа әдістерін, физика-химиялық зерттеу әдістерін зерттеу.

Ағымдағы жобалар
2021-2023 жылдары «Жеміс, көкөніс, дәнді дақылдар, мал азықтық, бұршақ дақылдары мен өсімдіктер карантинін қорғаудың интеграцияланған жүйелерін әзірлеу және жетілдіру»бағдарламасы бойынша.